Uposlenici

Uprava škole

Armin Biber

Direktor
info@pktss.com
033/445-789
Armaganuša br. 29, 71000 Sarajevo, BiH

Administrativno-finansijska služba

Memagić Anesa

Sekretar
anesa@skola.sts.edu.ba

Kovačević Elma

Samostalni referent za plan i analizu
elma@skola.sts.edu.ba

Stručni saradnici u nastavi

Hrnjica Amela

Pedagog
amela.hrnjica@skola.sts.edu.ba

Dikonja Sanel

Socijalni radnik
saneldikonja@skola.sts.edu.ba

Korjenić Marsela

Bibliotekar
marsela@skola.sts.edu.ba

Karaman Sanela

Asistent u odjeljenju
sanela@skola.sts.edu.ba

Hasanović Elvisa

Asistent u odjeljenju
elvisa.hasanovic@skola.sts.edu.ba

Nastavnici

Resić-Džanbegović Ajla

Profesor aranžerske grupe predmeta
ajla@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Petak, 15:05-15:50

Mustafić Nermina

Profesor b/h/s jezika i književnosti
nermina.mustafic@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Petak, 09:30-10:30

Murtić Safet

Profesor ekonomske grupe predmeta
safet.murtic@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Ponedjeljak, 13:00-14:00

Medara Azra

Profesor vjeronauke
azra.medara@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Utorak, 11:30-12:15

Korman Amel

Profesor geografije
amel@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Ponedjeljak, 13:15-14:00

Fazlić Medina

Profesor b/h/s jezika i književnosti
medina.fazlic@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Srijeda, 11:35-12:20

Ćerimagić Selma

Profesor historije
selma@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Četvrtak, 14:00-14:45

Alibašić Elma

Profesor ekonomske grupe predmeta
alibasic.elma@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Ponedjeljak, 10:30-11:30

Selmanović-Kulo Kanita

Profesor aranžerske grupe predmeta
kanita@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Utorak,14:00-15:00

Nuković Sanel

Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
sanel@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Utorak, 11:20-12:20

Lukić Dejana

Profesor ekologije
dejana@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Petak, 11:35-12:20

Hrbat Lamija

Profesor ekonomske grupe predmeta
lamija@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Četvrtak, 11:15-12:00

Kaknjo Naida

Profesor ekonomske grupe predmeta
naida.kaknjo@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Četvrtak, 12:30-13:15

Vejnović Fatima

Profesor ekonomske grupe predmeta
fatima@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Utorak, 13:15-14:00

Todorović Panjeta Adrijana

Profesor aranžerske grupe predmeta
adrijana@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Četvrtak, 10:30-11:15

Sočivica-Kurić Aida

Profesor ekonomske grupe predmeta
aida.socivica@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Srijeda, 16:45 – 17:00

Bandić Alma

Profesor ekonomske grupe predmeta
alma.bandic@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Srijeda, 14:00-14:45

Pekmez Tatar Amela

Profesor prava
amela.tatar@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Srijeda, 15:00-15:45

Bjelak Amra

Profesor engleskog jezika
amra@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Petak, 14:00-14:45

Bajrami Anita

Profesor engleskog jezika
anita@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Srijeda, 13:15-14:00

Hasečić Arnela

Profesor informatike
arnela@ skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Četvrtak, 15:50

Alibašić Azra

Profesor matematike
azra.alibasic @skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Srijeda, 15:00

Mavraković Azra

Profesor hemije
azra.mavrakovic@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Utorak, 12:30-13:15

Semiz-Nožić Amela

Profesor ekonomske grupe predmeta
amela.nozic@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Utorak, 10:30-11:15

Mahmutović Seid

Profesor ekonomske grupe predmeta
seid@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Ponedjeljak, 11:15-12:00

Hrnjica Selma

Profesor ekonomske grupe predmeta
selma.hrnjica@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Petak, 11:35-12:20

Boban Tea

Profesor njemačkog jezika i književnosti
tea.boban@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Utorak, 9:40-10:25

Karahodžić Esad

Profesor kulture religija
esad@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Ponedjeljak, 11:30-12:15

Redžepagić Ismail

Profesor građanskog obrazovanja
ismail@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Petak, 15:05-15:50

Burek Merima

Profesor ekonomske grupe predmeta
merima@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Srijeda: 12:25-13:10

Hadžić Naida

Profesor ekonomske grupe predmeta
naida@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Četvrtak, 13:15-14:00

Bajrović Samedin

Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
samedin@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Četvrtak, 11:15-12:00

Operta Samra

Profesor b/h/s jezika i književnosti
samra@skola.sts.edu.ba

Konsultacije:
Četvrtak, 13:15-14:00

Tehničko-higijenska služba

Dženana Džano

Administrativni radnik

Lingo Maida

Ekonom-kurir-spremačica

Mešević Sadeta

Radnica na održavanju higijene

Nezirević Hasan

Rukovalac centralnim grijanjem-ložač

Šubić Ferisan

Dnevni čuvar

Tabaković Nusreta

Radnica na održavanju higijene

Turković Sanela

Radnica na održavanju higijene