Edukacija za naše buduće ekonomiste – Posjeta Centralnoj banci BiH

Maturanti naše škole, u organizaciji Naide Hadžić, prof. u prostorijama Centralne banke Bosne i Hercegovine imali su priliku prisustvovati predavanju dr. Belme Čolaković, vodećeg ekonomiste CBBiH, na temu “Mjere zaštite tržišta i valute koje provodi CBBiH”.

Interaktivno predavanje pokrilo je važne teme kao što su rad valutnog odbora, kombinacije monetarne politike i politike deviznog kursa, te važnost obaveznih rezervi i investiranja u vrijednosne papire. Ove teme bile su prezentirane na način prilagođen mladim, što je znatno pobudilo njihovu pažnju i interes.

Maturanti su aktivno sudjelovali postavljajući pitanja i raspravljajući o različitim ekonomskim konceptima.

Related Posts

Leave a Reply