Takmičenje u preduzetništvu mladih (S.T.A.R. Challenge)

Naše maturantice Ajla Dedović, Lejlen Hodžić, Ediba Halvadžija, Lamija Osmanagić, Amina Omerović su u organizaciji Naide Hadžić, prof. učestvovale na 11. takmičenju u preduzetništvu mladih (S.T.A.R. Challenge).

S.T.A.R. Challenge je takmičenje iz preduzetništva za srednjoškolce iz cijele BiH, koje se održava svake godine, počev od 2013. godine i u programu je do sada učestvovalo 150 srednjih škola iz 75 gradova, sa blizu 2.300 učenika.

Kroz učešće na takmičenju S.T.A.R. Chellenge mladi srednjoškolci razvijaju svijest o preduzetništvu i biznisu, rade na razvijanju vještina rješavanja problema. Kroz sve to unapređuju vlastito samopouzdanje što je od ključne važnosti za snalaženje na tržištu rada.

Učesnici su bili raspoređeni u 14 timova i zajedničkim snagama, uz podršku mentora radili su na rješavanju zadataka i kreiranju biznis ideje na temu koju su predstavili partneri (USAID BiH i Turizam u BiH).

Related Posts

Leave a Reply