Trgovac

Trgovac

Trgovci su zaposleni na svim mjestima gdje se prodaje roba.Trgovac nastoji prije svega zainteresirati kupca za proizvode koje prodaje. Osim što poslužuju kupce trgovci preuzimaju, pregledavaju i razvrstavaju robu, samostalno izrađuju kalkulacije cijena, bave se blagajničkim poslovima, inventarisanjem, skladištenjem i transportom robe, stiču vještine iz oblasti informatike i korištenja MS Office aplikacija.

Trgovac stiče teorijske, praktične, opće i lične kvalifikacije iz oblasti trgovine. Praktično primjenjuje stečena znanja i na taj način jača vezu između tržišta rada i obrazovnog sistema.