Poslovno-pravni tehničar

Poslovno-pravni tehničar

Poslovno-pravni tehničari su kancelarijski službenici koji rade administrativne poslove. U većini slučajeva to je kombinacija komunikacije s ljudima i obrade dokumenata. Obično rade u stručnim organima uprave i lokalne samouprave.Posjeduje znanja iz preduzetništva, menadžmenta, korespodencije,knjigovodstva, finansija i bankarstva.

Predstavljaju preduzeće ili ustanovu i doprinose boljem poslovnom uspjehu. Oni koji žele napredovati nastavljaju školovanje na pravnom fakultetu ili drugim fakultetima društvenih nauka. Praktična nastava odvija se u savremeno opremljenim multimedijalnim kabinetima.

Učenici se osposobljavaju za praćenje i usvajanje ekonomskih, poslovnih i pravnih znanja iz preduzetništva, računovodstva, menadžmenta, finansija, bankarstva i poslovnog prava. Obučeni su za praćenje naprednog, elastičnog i visokokvalitetnog sistema  obrazovanja i obuke.

Tokom školovanja ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje učenjem više stranih jezika, rada na računaru (MS office, baze podataka, programski jezici i programiranje) i poslovne komunikacije.