Propisi

Home / Propisi

 

NazivLink
USTAV KANTONA SARAJEVO I AMANDMANI I-XLII NA USTAV KANTONA SARAJEVOLink

 

NazivObjavljen u listu pod brojem
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 38/22
Službene novine Kantona Sarajevo 12/18
Službene novine Kantona Sarajevo 51/16
Službene novine Kantona Sarajevo 42/16

 

NazivObjavljen u listu pod brojem
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 22/22
Službene novine Kantona Sarajevo 12/22
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školiSlužbene novine Kantona Sarajevo 15/22
Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 9/22
Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 29/12
Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 34/12
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 19/04
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 24/18
Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 19/04
Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školiSlužbene novine Kantona Sarajevo 23/21
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastaveSlužbene novine Kantona Sarajevo 2/20
Službene novine Kantona Sarajevo 24/20
Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih školaSlužbene novine Kantona Sarajevo 45/18
Pravilnik o izvođenju ferijalne prakseSlužbene novine Kantona Sarajevo 5/18
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 42/17
Službene novine Kantona Sarajevo 23/18
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra srednjih škola sa područja Kantona SarajevoSlužbene novine Kantona Sarajevo 18/98
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenikaSlužbene novine Kantona Sarajevo 4/19
Službene novine Kantona Sarajevo 9/19
Službene novine Kantona Sarajevo 25/21
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanjuSlužbene novine Kantona Sarajevo 32/18
Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školamaSlužbene novine Kantona Sarajevo 2/18
Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodjenja evidencije o radnicima i drugim licima angazovanim na raduSlužbene novine FBIH 92

 

Naziv dokumenta Datum
Pravila JU Srednja poslovno – komercijalna I trgovačka škola Sarajevo
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o radu JU Srednja poslovno – komercijalna I trgovačka škola Sarajevo
Pravilnik o sukobu interesa JU Srednja poslovno – komercijalna I trgovačka škola Sarajevo
Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova
Izvedbeni plan i program (Ekskurzija učenika završnih razreda )
Plan integriteta JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo
Odluka o formiranju radne grupe za izradu i evaluaciju Plana integriteta
Obavijet uposlenima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izadu Plana integriteta
Odluka o izradi Plana integriteta
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije
PROGRAM I PLAN RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA JAVNE USTANOVE SREDNJA POSLOVNO-KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA SARAJEVO ZA PERIOD 2022.-2026.
Rješenje o imenovanju menadžera integriteta
Rješenje o imenovanju lica ovlaštenog za prijem i postupanje po prijavama korupcije
SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA – DNEVNI RED ( 02.09.2019.)
SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA – DNEVNI RED ( 27.09.2019.)
SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA – DNEVNI RED ( 11.10.2019.)
SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA – DNEVNI RED ( 05.12.2019.)
SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA – DNEVNI RED ( 26.12.2019.)
SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA – DNEVNI RED ( 06.12.2020.)
SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA – DNEVNI RED ( 24.01.2020.)
Odluka Školskog odbora (02.08.2019.)
Odluke Školskog odbora (27.09.2019.)
Odluke Školskog odbora (24.01.2020.)
Rješenje o imenovanju ovlaštene i odgovorne osobe za unos podataka o imenovanim licima Memagić
Rješenje-imenovanje operativnog tima - Covid
PLAN RADA ŠKOLE U VRIJEME EPIDEMIJE COVID - 19
KRIZNI PLAN RADA ŠKOLE U VRIJEME EPIDEMIJE COVID - 19 01.02.2021.
Odluka - organizacija rada - vanredna sit - COVID-19
UPUTSTVO O MJERAMA PREVENCIJE COVID-a
Odluka - organizacija rada - vanredna sit - COVID - Izmjena
Prijedlog plana upisa redovnih ucenika 2022.
Odluka ŠO - Plan Godišnih odmora 2021
Rješenje-imenovanje KOORDINATORA za provođenjem i nadzorom nad provođenjem preporuka
Rješenje-imenovanje operativnog tima - Covid
Odluka - Stručni tim za inkluziju
ODLUKA Š.O. - Imenovanje zamjeniika Predsjednika Školskog odbora - Mahmutović Seid
ODLUKA Š.O. - Konstituisanje ŠO
POSLOVNIK O RADU ŠO - 2022
Prijedlog plana upisa redovnih ucenika 2022-2023
Godišnji obračuna za 2021.god
Odluka ŠO - Komisija za utvrđivanje tehnološkog viška 2022
ODLUKA Š.O. - Komisija za ocjenjivanje, napredovanje i sticanje strucnih zvanja profesora i stručnih saradnika
ODLUKA Š.O. - Plan Godišnih odmora 2022
Odluka ŠO - Komisija za upis učenika u prve razrede 2021/22
Rješenje o imenovanju ovlaštene i odgovorne osobe za unos podataka Javnih oglasa - Korjenić Mrsela
POVJERENIK - zaštita na rad
ODLUKA Š.O. - Troškovi školovanja redovnih učenika - 2022/23
Rješenje o imenovanju ovlaštenog administratora za unos podataka - Javne nabavke - Hadžić Naida
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije
ODLUKA Š.O. - Komisija - Javne nabavke 2022
Odluka ŠO - Imenovanje Inventurne komisije za pospis sredstava u 2021
Rješenje - odgovorno lice za protupožarnu zaštitu
ODLUKA ŠO - Usvaja se Izvještaj o uspjehu učenika u učenju i vadanju na kraju i polugodišta 2022/23
Prijedlog plana upisa redovnih ucenika 2023/2024
ODLUKA Š.O. - Komisija za realizaciju priprema ekskurzije
Poziv za dostavu ponuda za realizaciju ekskurzije učenika JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo 16.03.2023.
IZVEDBENI PLAN I PROGRAM realizacije ekskurzije u Italiju (Venecija - Verona) u školskoj 2022/2023. godini24.03.2023.
Etički kodeks za učenike završnih razreda i nastavnike na maturalnoj ekskurzij24.03.2023.