Radnici

Home / Radnici

Direktor

Biber Armin
Biber Armin, profesor njemačkog jezika i književnosti

Stručni saradnici za pravne i ekonomske poslove

Stručni saradnici

Nastavnici

Bjelak Amra

Bjelak Amra

Bjelak Amra, profesor engleskog jezika i književnosti
Operta Samra

Operta Samra

Operta Samra, profesor b/h/s jezika i književnosti
Razić Samra

Razić Samra

Razić Samra, profesor ekonomske grupre predmeta
Nuković Sanel

Nuković Sanel

Nuković Sanel, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Kaknjo Naida

Kaknjo Naida

Kaknjo Naida, profesor ekonomske grupe predmeta
Bandić Alma

Bandić Alma

Bandić Alma, profesor ekonomske grupe predmeta
Hrbat Lamija

Hrbat Lamija

Hrbat Lamija, profesor ekonomske grupe predmeta
Burek Merima

Burek Merima

Burek Merima, profesor ekonomske grupe predmeta
Kuč Selma

Kuč Selma

Kuč Selma, profesor ekonomske grupe predmeta
Fazlić Medina

Fazlić Medina

Fazlić Medina, profesor b/h/s jezika i književnosti

Radnici na tehničkim i pomoćnim poslovima

Lingo Maida

Lingo Maida

Lingo Maida, Ekonom-kurir-radnica na održavanju higijene