Aktuelnosti

Home / Aktuelnosti
OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠTENJE

Prema instrukciji Ministarstva, odluka o realizaciji online nastave ostaje na snazi do 04. 12. 2020. godine. https://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/informacija-o-organizaciji-i-realizaciji-odgojno-obrazovnog-rada-u-osnovnim-i-0