Saradnja sa Centralnom bankom

U prostorijama Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) 02. 3. 2022. godine održan je nastavak edukativnih aktivnosti u okviru pilot-projekta saradnje i obuke nastavnog osoblja sa tri odabrane srednje škole, čiji je cilj da se nastavnicima srednjih škola omogući izvođenje finansijske edukacije kao fakultativne nastavne aktivnosti. Na ovaj način CBBiH nastoji, kroz ciljane edukativne aktivnosti, promovisati važnost finansijske edukacije i inkluzije, posebno mladih u Bosni i Hercegovini, nastojeći na kreativan, stručan i jednostavan način tematizirati različite teme, bitne za finansijsko opismenjavanje. Plan je da iste aktivnosti budu provedene i u drugim srednjim školama, širom Bosne i Hercegovine. Budući da je riječ o pilot-projektu, isti će imati za cilj da se, zajedničkim iskustvom kreiraju najbolje prakse koje bi u budućnosti otvorile mogućnost za uvođenje finansijske edukacije u školske kurikulume. Ova edukacija bila je usmjerena na upravljanje ličnim finansijama, upoznavanje o osnovnim pojmovima i karakteristikama najzastupljenijih finansijskih proizvoda i usluga na tržištu, te na informisanje o važnosti odgovornog pristupa finansijskim proizvodima i uslugama.

Ove aktivnosti realizuju se u okviru projekta Promocije finansijske edukacije i inkluzije koje provodi CBBiH uz podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu – Razvojni instrument (European Fund for Southeast Europe – Development Facility).

Nastavak saradnje sa Centralnom bankom treći put je održan 11. 3. 2022. u našoj školi, a u sklopu izvođenja radionice Vještina upravljanja ličnim finansijama. Radionica je održana maturantima u multimedijalnom kabinetu, a još tri odjeljenja su, zahvaljujući digitalnim tehnologijama, pratila edukaciju putem linka u susjedne 3 učionice. Naši učenici Merdija i Nedim uzeli su učešće u realizaciji istog.

Leave a Reply

Your email address will not be published.