Svjetska sedmica novca

Nakon popuštanja mjera i dvije godine pojedinačnih aktivnosti, 30. marta, svi maturanti naše škole su bili u zajedničkoj posjeti Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) u kojoj je obilježena Svjetska sedmica novca (Global Money Week). Učenicima je omogućeno da pogledaju postavku novca, a nakon toga je održano predavanje o platnom bilansu zemlje, budući da je njihovim nastavnim planom i programom predviđen platni bilans kao i ravnoteža i prilagođavanje platnog bilansa. Učenici su tom prilikom mogli da iz praktičnih primjera saznaju više činjenica o pomenutim temama. CBBiH već nekoliko godina obilježava Svjetsku sedmicu novca s ciljem jačanja finansijskog opismenjavanja, kao i širenja finansijskih znanja i vještina, posebno kod mlađih kategorija stanovništva. Obilježavanje Svjetske sedmice novca organizuje se u cijelom svijetu na inicijativu Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju djece i omladine.

Leave a Reply

Your email address will not be published.