Obavještenje o provođenju procesa polaganja mature/završnog ispita u srednjim školama

S obzirom da se 5. maja 2020. godine završava nastavni proces za sve maturante u srednjim školama, obavještavamo Vas o načinu provođenja procesa polaganja mature/završnog ispita u srednjim školama na području Kantona Sarajevo.

Srednje škole su dužne, putem online platforme koju koriste za realiziranje online nastave, organizirati polaganje mature/završnog ispita u školskoj 2019/2020. godini.
U gimnaziji i srednjoj školi za stručno obrazovanje i obuku, u školskoj 2019/2020. godini će se provesti polaganje mature/završnog ispita na sljedeći način:

– U gimnazijama i u srednjim školama za stručno obrazovanje i obuku u kojima se učenici obrazuju po nastavnim planovima i programima za 4. stepen stručne spreme se matura/završni ispit sastoji iz izrade maturskog rada, usmene odbrane maturskog rada i
pisanog eseja iz nastavnog predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost.

– U srednjim školama za stručno obrazovanje i obuku u kojima se učenici obrazuju po nastavnim planovima i programima za 3. stepen stručne spreme se matura/završni ispit sastoji iz usmene odbrane praktičnog rada i pisanog eseja iz nastavnog predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost. Umjesto praktičnog rada, koji bi učenik u redovnom odgojno-obrazovnom procesu radio u školi, odnosno njenim radionicama, kabinetima, trgovinama, ekonomijama, radilištima, kao i privrednim, zanatskim i drugim organizacijama i ustanovama, učenik će u pismenoj formi opisati svoj praktični rad i isti usmeno odbraniti.

– U srednjim školama za učenike sa poteškoćama u razvoju se polaže matura/završni ispit pod istim uvjetima kao i u ostalim srednjim školama za stručno obrazovanje i obuku u kojima se učenici obrazuju po nastavnim planovima i programima za 3. stepen stručne spreme.

Svaka škola je dužna napraviti raspored odbrane mature/završnog ispita i blagovremeno obavijestiti učenike o terminu odbrane mature/završnog ispita.

Dragi učenici svjesni smo da je polaganje mature/završnog ispita svečani čin koji predstavlja završetak jednog važnog poglavlja u vašim životima i znamo da ste na potpuno drugačiji način zamišljali završetak svog srednjoškolskog obrazovanja, ali i nažalost, moramo se prilagoditi trenutnoj situaciji i omogućiti vam da na vrijeme završite svoje školske obaveze.
Stoga vas molimo za razumijevanje, te da nastavite biti odgovorni i na visini zadatka, kao što ste bili za vrijeme realiziranja online nastave, jer ste nam pokazali zrelost kakva se kod mladih može samo poželjeti.
Sigurni smo da ćete uspješno savladati i ovu posljednju prepreku u srednjoškolskom obrazovanju i uspješno nastaviti svoje životne puteve koje budete odabrali.

Leave a Reply

Your email address will not be published.