ARANŽERI (VISUAL MERCHANDISER) na praktičnoj nastavi

Za zanimanje ARANŽER se danas koristi engleski naziv Vizual merchandiser što znači – onaj koji vizualnim tehnikama unapređuje prodaju. Aranžer/Vizual merchandiser je stručnjak za osmišljavanje načina da se izložena roba dopadne kupcu.On je zadužen za kompletan “look” trgovine, uređuje izloge na kreativan i privlačan način i pravi raspored robe u trgovačkom objektu kako bi postigao određeni estetski efekat koji će unaprijediti prodaju. Ukoliko radi pri velikim trgovinskim lancima, moguća su periodična putovanja radi aranžiranja izloga. Tokom obrazovanja aranžer stiče znanje iz dva područja: ekonomije i umjetnosti tako da mu se po završetku školovanja otvara više mogućnosti pri odabiru fakulteta.Učenici se obučavaju da se profesionalno bave uređenjem izloga, interijera i eksterijera, kao i postavljanjem scenografije u pozorištu,TV emisijama, modnim revijama i sajmovima.Naši učenici aranžerskog smjera, IV a odjeljenje, od ove školske godine uključeni su u sklopu vršenja praktične nastave u Deichmmanu u projekat koji podrazumijeva obavljanje praktične nastave sa oficijelnim aranžerom gosp. Nihadom Đukanovićem koji kao aranžer, odnosno Visual merchandiser, djeluje na području BiH, Srbije i Hrvatske. Učenici stiču praktična znanja i vještine na polju aranžerskih tehnika. Sa njim će u konačnici, kao i pod rukovodstvom profesorice Adrijane Todorović Panjeta, u izlogu Deichmmana – Alta tržni centar raditi svoje maturske radove.

Image Gallery

Leave a Reply

Your email address will not be published.