Japanska kultura u Srednjoj poslovno-komercijalnoj i trgovačkoj školi Sarajevo

U sklopu nastave iz predmeta Kultura religija učenici prvog razreda imali su priliku upoznati se sa japanskim običajima, geografijom, praznicima, festivalima, običajima, pismom. Japansku kulturnu grupu čine studenti sarajevskog Univerziteta i japanskih doseljenika u BiH. Učenike su upoznali sa japanskim znakovima, te pokazali kako se pišu njihova imena na japanskom jeziku. Također su im predstavili mogućnost učenja japanskog jezika u Sarajevu i pohađanju kursa na Filozofskom fakultetu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.