PROFESIONALNA ORIJENTACIJA ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA

U toku školske godine poduzet je niz aktivnosti s ciljem pružanja informacija maturantima o mogućnostima upisa na fakultete i prijavi na evidenciju Zavoda za zapošljavanje. 

Tim povodom u našoj školi organizirali smo prezentaciju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Policijske akademije Sarajevo, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Internacionalnog univerziteta Sarajevo, Američkog univerziteta i Internacionalnog Burč univerziteta. 

S istim ciljem organizirali smo i posjetu naših učenika Pravnom fakultetu u Sarajevu koji su u pratnji profesorice Naide Kaknjo posjetili ovaj fakultet i upoznali se sa onim što on nudi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.