Posjeta striparnici – Agarthi Comics

Naši učenici su učestvovali u realizaciji projekta International Organization for Migration. IOM radi na projektu izrade stripa za mlade sa kojim bi se uticalo na omladinu BiH, kako na maloljetničko nasilje tako i na sve druge vidove diskriminacije među mladima. Na ovom projektu rade poznati crtači Zoran Herceg i Velid Agović, a scenarista je Lamija Begagić. Naši učenici, Mušović Ena, Grebović Amina, Hurem Ajla, Lipa Kerim, Zeković Kerim i Ramić Eldar, su aktivno učestvovali svojim savjetima, prijedlozima i kritikama. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.