Posjeta Centralnoj banci

Učenici naše škole su, u pratnji profesorice Naide Hadžić, imali priliku da posjete Centralnu Banku Bosne i Hercegovine. Ugostili su nas gosp. Almir Salihović, Šef kabineta Ureda Guvernera CB BiH i Igor Soldo, Viši stručni suradnik za odnose s javnošću – web master CB BiH. Tom prilikom upoznali su nas sa radom CB BiH, obrađena je tema Platne bilanse i Međunarodne razmjene BiH, a upriličena je i radionica povodom obilježavanja Global Money Week (GMW), a CYFI inicijative. To je godišnja kampanja o finansijskoj svijesti koja je kreirana da inspiriše djecu i mlade da nauče o pitanjima novca, egzistenciji i preduzetništvu. Radionicu je održala gđa. Hata Begić, finansijska savjetnica Udruženja “U plusu” – Udruženje za odgovorno upravljanje ličnim finansijama. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.