SAJAM ZAPOŠLJAVANJA 2018.

Javna ustanova Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u skladu sa strategijom razvoja Kantona Sarajevo i ove godine je organizovala Sajam zapošljavanja za poslodavce i nezaposlene osobe koji se održao 30. novembra 2018. godine u Domu mladih u sklopu Centra Skenderija. U okviru pratećeg sajamskog programa, u sali Doma mladih su bile organizovane radionice, panel diskusija na temu dualnog obrazovanja, posredovanja u zapošljavanju i potrebama poslodavaca za radnom snagom, kao i ostali sajamski sadržaj. Na Sajmu je učestvovalo preko 40 predstavnika poslodavaca i 20 srednjih škola. Naši mladi i ambiciozni učenici su i ovaj put časno predstavili svoju školu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.